Krivično pravo

pravo na sudjenje u razumnom roku

Naše advokatske usluge obuhvataju, ali nisu ograničene na:

-Zastupanje i odbranu

-Pravno savetovanje

-Podnošenje krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi

– Odbrane u predistražnim, istražnim i krivičnim postupcima

– Pritvori i ukidanje pritvora

-Podnošenje zahteva za pomilovanje, rehabilitaciju, brisanje pravnih posledica osude, molbi za puštanje na uslovni otpust

– Izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lekova

vrste štete na radu i naknada štete

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.