zastarelost

Zastarelost potraživanja i obaveza

Pojam zastarelosti i opšta pravila Zastarelost predstavlja način gašenja obaveza iz razloga što poverilac u određenom vremenskom periodu (u roku zastarelosti) nije zahteva od dužnika ispunjenje nastale obaveze. Shodno članu 360. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da zastarelošću prestaje pravo poverioca da zahteva ispunjenje dužnikove obaveze. Nastupanjem zastarelosti prestaje pravo poverioca da prinudnim, sudskim …

Zastarelost potraživanja i obaveza Read More »

radni odnos na odredjeno vreme

Radni odnos na određeno vreme – šta sve treba znati?

Radni odnos na određeno vreme trebalo bi da ima ograničeno primenu, budući da angažovanje zaposlenih po osnovu rada na neodređeno vreme treba da predstavlja pravilo. Međutim, u praksi se to nažalost ne dešava, odnosno ovaj institut radnog zakonodavstva često se zloupotrebljava od strane poslodavca, te bi svakako trebalo razmisliti o fleksibilnijim zakonskim rešenjima. U skladu …

Radni odnos na određeno vreme – šta sve treba znati? Read More »

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Poslovna tajna (know how) i zaštita poslovne tajne

Poslovna tajna je u našem pravu regulisana Zakonom o zaštiti poslovne tajne. U svetu i kod nas koristi se termin „know-how“ (znati kako). Poslovna tajna je specifično pravo intelektualne svojine, ta specifičnost se ogleda u tome što se poslovnom tajnom štiti tajna informacija. Poslovnom tajnom smatraju se informacije koje ispunjavaju sledeće uslove: predstavljaju tajnu jer …

Poslovna tajna (know how) i zaštita poslovne tajne Read More »

porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava podrazumeva porez koji se plaća prilikom prenosa uz naknadu: prava svojine na nepokretnosti prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu prava intelektualne svojine prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu (osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini), upotrebljavanom vazduhoplovu i plovilu prava korišćenja građevinskog zemljišta …

Porez na prenos apsolutnih prava Read More »

neiskorišćeni godišnji odmor

Godišnji odmor i šta u slučaju neiskorišćenog godišnjeg odmora?

Pravo na Godišnji Odmor   Prema Ustavu Republike Srbije i Zakonu o radu, zaposlenima je garantovan godišnji odmor tokom kalendarske godine. Godišnji odmor je osnovno pravo zaposlenog prema Zakonu o radu i ne može se odreći niti zameniti drugim pravom. Zaposleni stiče pravo na godišnji odmor posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog …

Godišnji odmor i šta u slučaju neiskorišćenog godišnjeg odmora? Read More »

ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju i sve što morate znati u vezi sa njim

  Svaki ugovor o doživotnom izdržavanju je jedinstven, prilagođen specifičnim potrebama stranaka. Advokati često pristupaju izradi ovakvih ugovora sa pažnjom prema individualnim karakteristikama klijenata. Iako su ugovori o doživotnom izdržavanju pravno obavezujući, advokatska praksa pokazuje da se situacije raskida javljaju iz različitih razloga. Raskidi mogu proizaći iz promenjenih finansijskih okolnosti, nesuglasica među naslednicima ili drugih …

Ugovor o doživotnom izdržavanju i sve što morate znati u vezi sa njim Read More »

radni odnos na odredjeno vreme

Bolovanje u Srbiji – prava zaposlenih i obaveze poslodavaca

Privremena Sprečenost za Rad u Srbiji Zakonodavstvo Srbije definiše privremenu sprečenost za rad (bolovanje) kao period u kojem zaposleni zbog bolesti ili povrede nije u mogućnosti da obavlja svoje radne obaveze. Ovo stanje regulisano je kako Zakonom o radu, tako i Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, pri čemu se postavlja okvir za prava i obaveze …

Bolovanje u Srbiji – prava zaposlenih i obaveze poslodavaca Read More »