PORESKO PRAVO

Naša advokatska kancelarija pruža klijentima sveobuhvatnu i visoko specijalizovanu pravnu podršku iz oblasti poreskog prava. Osnivač advokatske kancelarije advokat Jelena Aleksić je sertifikovani poreski savetnik od strane Privredne komore Srbije.

Advokatske usluge koje pružamo klijentima obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred poreskim organima i sudovima
  • Poresko savetovanje i izrada stručnih mišljenja u  vezi sa PDV-om, Porezom na dobit, Porezom po odbitku i Porezom na imovinu
  • Poresko planiranje
  • Provera ispunjenosti uslova za poreske podsticaje i podnošenje prijava
  • Sastavljanje izveštaja o transfernim cenama

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.