Privredno pravo

povrat PDV prilikom kupovine prvog stana, refundacija pdv

Pravno savetovanje:

Osnivanje i registracija preduzeća: Pomažemo u procesu osnivanja i registracije preduzeća, kao i prilikom svih statusnih promena.

Ugovaranje: Pomažemo u pregovaranju i sastavljanju različitih vrsta ugovora, uključujući ugovore o poslovnoj saradnji, zakupu, prodaji i mnoge druge

Zaštita prava i interesa preduzeća:

Zastupanje pred sudom: Zastupamo vaše interese i prava u postupcima u vezi sa privrednim sporovima, poput sporova sa partnerima, dobavljačima ili klijentima.

Zaštita Intelektualne Svojine: Pružamo pravne usluge za zaštitu intelektualne svojine, uključujući registrovanje zaštitnih znakova i autorskih prava.

Medijacija - mirno rešavanje sporova

Usaglašenost sa zakonodavstvom:

Pomažemo preduzećima da se pridržavaju svih važećih zakona i regulativa, uključujući pravila o radu, porezu i zaštiti potrošača. Pratimo promene u zakonodavstvu i pružamo savete o regulatornim zahtevima u vašem sektoru.

Stečaj i reorganizacija:

Zatupamo u postupcima stečaja i reorganizacije.

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.