Naknada štete

ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Materijalna šteta podrazumeva:

Imovinsku štetu: Pomažemo klijentima u ostvarenju nadoknade za gubitke ili oštećenja njihove imovine, uključujući nekretnine, vozila, inventar ili drugu imovinu.

Izgubljenu dobit: Ako ste pretrpeli gubitak prihoda zbog povrede ili štete, možemo vam pomoći da ostvarite naknadu za izgubljenu zaradu. Takođe, ukoliko vaša firma ili posao trpi gubitke zbog tuđeg postupka, radimo na ostvarivanju nadoknade za izgubljenu dobit.

 

Nematerijalna šteta podrazumeva:

Šteta za pretrpljene fizičke bolove: Ako ste pretrpeli telesne povrede, bilo da se radi o saobraćajnoj nesreći, povredi na radu ili drugim situacijama, borimo se za vaše pravo na odgovarajuću naknadu.

Šteta za pretrpljene duševne bolove: U slučajevima kada je pretrpljena duševna patnja usled umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, kao i za pretrpljeni strah, pružamo pravnu podršku kako biste dobili pravednu naknadu za emocionalne i psihološke posledice.

Nezavisno od vrste štete koju ste pretrpeli, mi smo ovde da vas zastupamo i obezbedimo pravičnu naknadu. Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašem slučaju i pružili vam pravnu podršku koja vam je potrebna.

 

 

 

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.