O nama

Jelena Aleksić

Advokat i Medijator

Advokat i medijator Jelena Aleksić bavi se pružanjem pravnih usluga u svim oblastima građanskog, privrednog i krivičnog prava.

Nakon završenih osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisuje se u advokatsku komoru Beograda kao advokatski pripravnik u jednoj od najeminentnijih advokatskih kancelarija u Srbiji, u kojoj je stekla bogato iskustvo iz svih oblasti građanskog i krivičnog prava.

Nakon položenog pravosudnog ispita, u aprilu 2022. godine položila je i advokatski ispit, nakon čega započinje saradnju na poziciji advokata u renomiranoj advokatskoj kancelarija, specijalizovanoj za oblast porodičnog prava. U septembru 2022. godine završile je obuku za medijatora, nakon čega se upisuje u registar posrednika pri Ministarstvu pravde. Tokom 2023. godine posebno se specijalizuje u oblasti poreskog prava. Tečno govori engleski jezik

Hristina Živić

Stručni saradnik

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, Hristina Živić je osoba od izuzetne stručnosti i posvećenosti. Nakon što je završila osnovne studije prava, Hristina je uspešno kompletirala master studije iz oblasti radnog prava, fokusirajući se na temu “Diskriminacija kandidata za zaposlenje i zaposlenih romske nacionalnosti u Republici Srbiji, radnopravni aspekti”. Ova tema ne samo da osvetljava važnu društvenu problematiku, već i potvrđuje Hristininu želju da se dublje posveti pravdi i jednakosti u svakodnevnom životu.

Njeno bogato iskustvo ne završava se samo na radnom pravu. Hristina je stekla značajno višegodišnje praktično iskustvo iz oblasti prekršajnog i kaznenog prava tokom svog rada na poziciji sudijskog pripravnika u Prekršajnom sudu u Beogradu. Ova pozicija joj je omogućila da stekne dubinsko razumevanje pravosudnog sistema, kao i da razvije veštine potrebne za efikasno zastupanje i savetovanje klijenata.Tečno govori engleski jezik.

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Dostupni 24/7
ILI

Zakažite konsultacije