Nepokretnosti

Zakoni Republike Srbije koji uređuju pravo nepokretnosti su Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o katastru nepokretnosti i drugi. Oni pružaju osnovna pravila o sticanju, prenosu, opterećenju i zaštiti prava na nepokretnostima.

neiskorišćeni godišnji odmor

Advokatske usluge koje pružamo klijentima u ovoj oblasti su:

  • Pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozovola
  • Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti
  • Zastupanja u postupku za otklanjanje nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti
  • Sastavljanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti
  • Upisivanje nepokretnosti i prava na istima u katastar nepokretnosti
  • Ozakonjenje tj. legalizacija bespravno izgrađenih objekata
porez na prenos apsolutnih prava

Mi pristupamo zakonu na drugačiji način.

Pravda je temeljna vrlina društva, a mi smo tu da je branimo svim sredstvima zakona.

Imate pravo pitanje?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravo pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.