Medijacija - mirno rešavanje sporova

Šta je medijacija?

Posredovanje u rešavanju sporova, odnosno medijacija, predstavlja oblik mirnog rešavanja sporova u kojem neutralna treća strana, medijator, pomaže suprotstavljenim stranama da pronađu zajedničko rešenje svojih nesuglasica. Umesto da se oslanja na sudske presude i formalnosti, medijacija se fokusira na saradnju, komunikaciju i pronalaženje rešenja koje je prihvatljivo za obe strane.

Koje su prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak i zašto odabrati medijaciju?

Medijacija, odnosno posredovanje u rešavanju sporova, postaje sve popularnija metoda alternativnog rešavanja sporova u mnogim zemljama širom sveta, uključujući i Srbiju. Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2014) Republike Srbije, medijacija donosi niz prednosti u odnosu na sudski postupak. Prednosti medijacije su:

  1. Brizina i ekonomičnost: Dok sudski postupci mogu trajati mesecima ili čak godinama, medijacija može rezultirati dogovorom u znatno kraćem vremenskom periodu, medijacijom se po pravili sporni odnosi rešavaju u roku od najviše 60 dana. Sudski postupak može biti višestruko skuplji u odnosu na medijaciju, naročito kada se uzmu u obzir troškovi advokata, sudskih taksi, troškova sudskih veštaka, i druge naknade koje se mogu javiti u sudskom postupku.
  2. Fleksibilnost: Za razliku od formalnih sudskih postupaka, medijacija omogućava stranama da oblikuju postupak prema svojim potrebama i interesima.
  3. Poverljivost: Medijacijski postupak je poverljiv, što znači da informacije izložene tokom medijacije ne mogu biti korišćene u kasnijim sudskim ili arbitražnim postupcima, osim ako obe strane ne pristanu na to.
  4. Kontrola nad ishodom: Strane imaju mogućnost da sami kontrolišu ishod medijacije, umesto da to prepuštaju trećoj strani (sudu). Ovo može dovesti do rešenja koja su zadovoljavajuća za obe strane.
  5. Očuvanje odnosa: Pošto medijacija promoviše saradnju i komunikaciju, postoji veća verovatnoća da će odnos između strana ostati netaknut ili čak poboljšan nakon rešavanja spora. Za razliku od sudskog postupka, gde rešenje često podrazumeva presudu u korist jedne ili druge strane, medijacija može rezultirati kreativnim rešenjima koja uzimaju u obzir interese obe straneIzvršna isprava: Sprazum o rešavanju sporova putem posredovanja može imati snagu izvršne isprave ukoliko su kumulativno ispunjeni uslovi propisani Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova, odnosno ukoliko sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac na osnovu sporazuma nakon dospelosti potraživanja može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja (klauzula izvršnosti), i ukoliko su potpisi strana i posrednika overeni od strane javnog beležnika.

Koja je uloga medijatora?

Medijator je lice koje je ovlašćeno za vođenje postupka i poseduje licencu izdatu od strane Ministarstava pravde. Uloga medijatora je da  pomogne starnama da svoje interese razumeju i zajednički pronađu kompromisno rešenje u obostranu korist, koristeći veštine pregovaranja. Uspeh medijacije, odnosno pronalaženja takozvanog win-win rešenja u velikoj meri zavisi od umešnosti medijatora da prepozna suštinu problema i pomogne suprostavljenim stranama da objektivno sagledaju sve aspekte spornog odnosna fokusirajući se na realne potrebe.

Oblasti u kojima se  može voditi postupak medijacije i kako se pokreće?

Posredovanje se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako drugim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka.

Posredovanje je moguće naročito u imovinskopravnim sporovima čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, drugim imovinskopravnim sporovima, u porodičnim, privrednim sporovima, upravnim stvarima, sporovima iz oblasti zaštite životne sredine, u potrošačkim sporovima, kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.

Postupak posredovanja se pokreće zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju. Ako se strane u toku sudskog ili drugog postupka saglase da pristupe rešavanju spora posredovanjem uz zastoj sudskog postupka, postupak posredovanja se pokreće dostavljanjem sudu ili drugom organu pred kojim se vodi postupak, sporazuma o pristupanju posredovanju. Zastoj sudskog postupka može biti određen samo jednom po osnovu medijacije i ne može trajati duže od 60 dana.

 

 

Podeli ovaj tekst

Imate pravno pitanje na ovu temu?
Pitajte našeg eksperta

Imate pravno pitanje? To može biti prvi korak ka razumevanju i uspehu.